logo
  • Zielone Przedszkole

    17 września „zerówka” miała ciekawą przygodę - pojechała na „Zielone Przedszkole”. Zajęcia odbywały się w plenerze na terenie Ośrodka Rekolekcyjnego Hermanówka, gdzie od kilku dni przebywały dzieci z Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. F. Blachnickiego.

    Najbardziej podobały nam się dzwonki, które zapowiadały albo aktywne zajęcia albo radosną zabawę. Bezpośredni kontakt z przyrodą rozbudzał w nas ciekawość jej poznania i uwrażliwiał na piękno otaczającego nas świata.