logo
  • Wizyta w straży pożarnej

    23 czerwca pojechaliśmy na spotkanie z ratownikiem i jego pomocnikiem. Poznaliśmy między innymi, jak zachować bezpieczeństwo w obecności obcego psa. Następnie odwiedziliśmy Jednostkę Ratowniczo –Gaśniczą nr 4 na ul. Transportowej. Pan strażak Edward opowiedział nam o swojej pracy oraz historii jednostki, w której pracuje. Wielkość wozów strażackich oraz ich wyposażenie wzbudzały podziw i zdumienie niemal wszystkich dzieci.