logo
  • Wizyta Pani Chemik

    Nauczyciel nie jedno ma imię. 16 października przedszkolaki gościły u siebie panią Anetę Wilczyńską – chemiczkę. Pani demonstrowała ciekawe doświadczenia wykorzystując różne odczynniki chemiczne. Mieszała sobie tylko wiadome substancje, które zmieniały kolor, wybuchały i wylewały się z naczyń. Dzieci z wielkim zainteresowaniem obserwowały działania nauczyciela. Miały wiele zaskakujących pytań. Zajęcia wzbudziły zainteresowanie u wielu osób.