logo
  • Wieczornica Patriotyczna

    19 listopada 2014 roku odbyła się w naszej szkole Wieczornica Patriotyczna. Jak co roku, w tym dniu uczniowie i nauczyciele starają się nawiązać do czasów wojny i okupacji. Przebieramy się w stroje żołnierskie, harcerskie, partyzanckie itp. Wspólnie śpiewamy pieśni patriotyczne i żołnierskie. W śpiewie towarzyszyła nam prezentacja multimedialna ilustrująca każdą pieśń.