logo
  • Święto Niepodległości

    Dnia 12 listopada 2014 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 96. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Święto Niepodległości jest najważniejszym polskim świętem narodowym. 11 listopada 1918 roku, po 123 latach niewoli, Polska odzyskała niepodległość. Po odśpiewaniu hymnu narodowego miała miejsce część artystyczna przygotowana przez uczniów klasy IV. Następnie głos zabrała pani dyrektor, która w swoim przmówieniu podkreśliła, że tożsamość narodowa i patriotyzm nie są jedynie pustymi słowami, ale odgrywają ważną rolę w życiu współcześnie żyjących Polaków. Cała społeczność szkolna odmówiła modlitwę Anioł Pański za wszystkich poległych za naszą Ojczyznę.