logo
  • "Segreguję, świecę przykładem" - lekcja ekologiczna

    3 czerwca dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w lekcji ekologicznej, podczas której Pani z zakładu PUHP „LECH” z Białegostoku opowiadała o tym, jak i dlaczego należy segregować śmieci. Dużym zainteresowaniem cieszyły się filmy edukacyjne. Dzieci poznały źródła zagrożeń na skutek niesegregowanych odpadów. W zabawie „Śmieciara” ochotnicy mieli za zadanie odbierać posegregowane śmieci. Pozostali aktywnie włączyli się do zabawy. Kolejnym zadaniem było układanie puzzli z emblematami segregacji odpadów. Na zakończenie wszyscy otrzymali upominki za aktywny udział w zajęciach.

    Dziękujemy Pani edukatorce za przeprowadzoną lekcję i zachęcenie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.