logo
 • Informacje ogólne

  • Zespół Szkół Katolickich im. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku działa na podstawie art. 90a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Został on założony z dniem 1 stycznia 2014 r. uchwałą Nr 28/13 z dnia 31 grudnia 2013 r. Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Ezechiasz” w sprawie powołania Zespołu Szkół Katolickich im ks. F. Blachnickiego.

  • Organem prowadzącym Zespół, jak również jednostek wchodzących w jego skład, jest Katolickie Stowarzyszenie „Ezechiasz”.

  • W skład Zespołu wchodzą:
   1. Katolicka Szkoła Podstawowa im ks. F. Blachnickiego – działająca od 1 września 1994 r.
   2. Katolickie Przedszkole im ks. F. Blachnickiego – działające od 1 września 2013 r.

  • Szkoła Podstawowa i Przedszkole mają status szkół niepublicznych. Szkoła podstawowa posiada uprawnienia szkoły publicznej w rozumieniu art. 5 ustawy o systemie oświaty.

  • Placówki Katolickie posiadają pełną akceptację i błogosławieństwo Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Archidiecezji Białostockiej. Katolicka Szkoła Podstawowa jest członkiem Rady Szkół Katolickich przy Episkopacie Polski od dnia ukonstytuowania Rady.

  • Dyrektorem Zespołu od 1 grudnia 2018 r. jest Pani mgr Karolina Tołoczko