logo
  • Dzień Świętego Mikołaja

    Ponad chmurami pędzą saneczki, srebrzyste ciągną je renifery,

    a w saniach jedzie święty Mikołaj, wiezie zabawki, gry i rowery.

    7 grudnia przybył do naszego przedszkola Święty Mikołaj.

    W oczekiwaniu na tak znamienitego gościa dzieci musiały wykonać kilka zadań. Renifer  Rudolf okulał i stąd wynikło opóźnienie. Święty Mikołaj w końcu spotkał się z dziećmi, wysłuchał wierszy i piosenek, a następnie wręczył dzieciom prezenty. Okrzyków radości było co nie miara.